FynnCorp ปล่อยแพลตฟอร์มสุดล้ำ "Investors Insight" พร้อมใส่ใจดูแลนักลงทุน

FynnCorp เดินหน้าธุรกิจ FynnCorp IR Tech รุกบริการที่เหนือชั้นไปอีกขั้น พร้อมส่งแพลตฟอร์ม “Investors Insight” ให้บริการผ่าน LINE Official Account มัดใจนักลงทุน เพื่อเชื่อมต่อและนำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนแบบส่งตรง ถูกต้อง และรวดเร็ว ติดอาวุธให้กับบริษัทจดทะเบียน และตอบโจทย์พฤติกรรมการสื่อสารของนักลงทุน

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟินน์คอร์ป หรือ FynnCorp เปิดเผยว่า

ฟินน์คอร์ป ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เรายกระดับบริการที่เป็นมากกว่าแค่ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” โดยมีจุดเด่นด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่มีแผนการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับพื้นฐานของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา เราต้องการเป็นผู้นำในการสร้าง Platform ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ให้กับบริษัทจดทะเบียน และนักลงทุนคุณภาพ

ธุรกิจบริการ FynnCorp IR Tech ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ฟินน์คอร์ป เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่ม ในการเร่งพัฒนา พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและเหมาะสม ให้กับบริษัทจดทะเบียนรวมถึงนักลงทุน ด้วยหลักที่ว่า เพราะเราใส่ใจนักลงทุน แพลตฟอร์ม “Investors Insight” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการสื่อสารระหว่างนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียน ให้สามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้นผ่าน IR admins และ proactive chatbot พร้อมให้บริการผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน LINE Official Account

ทั้งนี้บริการนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) แบบเดิมอาจถูกจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน การรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID) แต่ข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไป ไม่สามารถเข้าถึงบริษัทได้โดยตรง หรือได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา “Investors Insight” เป็นบริการที่เข้าใจถึงความต้องการของนักลงทุน จึงมุ่งเปลี่ยนโฉมหน้าบริการนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “The Evolution of Investor Relations” ด้วยหลักที่ว่า “ผู้ถือหุ้นคือคนสำคัญที่สุดของเรา” เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการสื่อสารของนักลงทุนที่เปลี่ยนไปและให้เหมาะสม กับ Application ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดยบริการนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน LINE Official Account ภายใต้แพลตฟอร์ม “Investors Insight” กับการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จะเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ผ่านการให้บริการ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. บริการนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Service) ด้วยระบบ Chat สื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Admin) และ Chatbot สำหรับคำถามที่พบบ่อยและข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับประกันว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และเท่าเทียมกันทุกท่าน ผ่านทาง LINE OA 2. ระบบจัดการเอกสาร (Document Issue) ระบบแสดงผลข้อมูลและเอกสารทางออนไลน์ (On-cloud services) อาทิ เอกสารสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ 3. ระบบแจ้งสิทธิประโยชน์ (One Stop Service) บริการ One Stop Service เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบวงจร เช่น สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการลงมติต่อรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

ปัจจุบัน “Investors Insight” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ เช่น บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN), บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO), บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) ฯลฯ อีกทั้งยังมีบริษัทจดทะเบียนอีกหลากหลายธุรกิจ ที่แสดงความสนใจในบริการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการ Investors Insight ได้รับผลการตอบรับที่ดีทั้งจากผู้ใช้บริการจริง ที่ได้รับความพึงพอใจจากการใช้งาน ที่บริการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment