ไอแบงก์ ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน 124 หลังคาเรือน และส่งมอบข้าวสาร แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุพลุระเบิดตำบลมูโนะ 500 หลังคาเรือน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเพื่อพี่น้องมูโนะแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพลุระเบิดในตำบลมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวรายงานโครงการ และนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและขอพร โดยภายในงานนี้ ธนาคารได้ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือจากที่ได้ระดมเงินบริจาคจากลูกค้าธนาคารและประชาชนทั่วไปผ่านบัญชี ‘ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโกดังพลุระเบิดตลาดมูโนะ-นราธิวาส’ บัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่ 008-1-365195 ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment