ผู้บริหารระดับสูงสหฟาร์มเข้าพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายการตลาดต่างประเทศ บัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) เข้าพิธีรับมอบพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 -2566 โดยมีท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติยกย่อง ดร.จารุวรรณ ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ ทั้งยังเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ดร.จารุวรรณ ยังถือเป็น ดร. คนแรกที่อายุน้อยที่สุดที่ได้เข้ารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเป็นคนแรกของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment