สมศ. ทดลองประเมินนำร่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พร้อมคณะผู้บริหาร สมศ. ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรมทดลองประเมินนำร่องสถานศึกษาและปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ด.ต.บุญวิวัฒน์ จานแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 จังหวัดเชียงราย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment