CHOW จับมือกลุ่มโรงพยาบาลนำร่อง ร.พ.เซนต์หลุยส์ พร้อมขายไฟ มี.ค.67

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ เปิดเผยถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทยว่า เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจ ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคครัวเรือน หลังจากที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และมุ่งลดต้นทุนพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital)โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (NOT - FOR - PROFIT PRIVATE HOSPITAL) ให้ติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Private PPA) ขนาดกำลังการผลิต 418 กิโลวัตต์ โดยจะเริ่มขายไฟในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2567

บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย กรรมการบริหารองค์การเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ทางองค์การเซนต์หลุยส์ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะทำให้โรงพยาบาลและองค์การแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการให้บริการแก่บุคคลแล้ว ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรักที่จะต้องมีให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกที่อยู่รอบๆ ตัว รวมถึงนโยบายที่ได้รับจากทางพระสันตะปาปาผู้ซึ่งทรงมีความตั้งมั่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อชะลอหรือหยุดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก ไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนนำไปสู่ภัยแล้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ จงเถลิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางโรงพยาบาลและทางองค์การเซนต์หลุยส์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้พลังงานพลังงานสะอาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะสามารถช่วยลดภาระด้านค่าพลังงานไฟฟ้าแล้ว เนื่องจากทางองค์การเซนต์หลุยส์เป็นองค์การที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ทำให้เงินที่สามารถประหยัดได้จากค่าไฟฟ้า จะสามารถนำมาใช้ในกิจการหรือโครงการอื่นๆ ที่มีประโยชน์ขององค์การ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยหลักก็จะเป็นผู้ที่มาใช้บริการขององค์การนั่นเอง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment