กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม Happy Valentine’s Day -

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม “Happy Valentine’s Day - Love is Sharing, Love is Caring, Love out Loud” ในวันแห่งความรักให้แก่พนักงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เติมความหวานให้ใจฟูกับกิจกรรมทำสายไหมสื่อรัก เขียนข้อความแทนใจบอกรักให้โลกรู้ และถ่ายภาพเพื่อส่งต่อความสุขให้คนที่คุณห่วงใย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน พร้อมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Inclusive Workplace และสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AXA’s Employer Brand Promise “ปลุกศักยภาพในตัวพนักงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ” อีกทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment