พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง”

นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมด้วย มล.ปริยาดา ดิศกุล กรรมการอำนวยการมูลนิธิจูเนียร์ อะชีพเม้น ประเทศไทย เปิดตัวกิจกรรม “CHA-CHING MONEY ADVENTURE :ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง” ส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้ทางการเงิน โดยเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กๆ ตั้งแต่วัย 6–12 ปี มาร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริม 4 เรื่องหลักการเงิน คือ “การหารายได้-การเก็บออม-การใช้จ่าย-การแบ่งปัน” ในรูปแบบฐานกิจกรรม และเกมออนไลน์ ช่วยให้เด็กๆเข้าใจเรื่องการเงินแบบง่ายๆ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment