ผู้บริหาร “SAV” ต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนสมาคม Thai VI เข้าร่วมชมกิจการ

คณะผู้บริหาร " SAV" นำโดย คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น และคุณธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มนักลงทุนสมาคม Thai VI ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์แผนการดำเนินงานของ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV

รวมถึงแผนการขยายธุรกิจ เรื่องเตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ชื่อ บริษัท “ลาว สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด” ซึ่ง SAV ถือหุ้น 100% โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐฯซึ่งจะเน้นการให้บริการโซลูชั่นด้านวิทยุการบินแบบครบวงจร รวมถึงดูแลระบบไอที การให้บริการเขียนโปรแกรม การเรียกและรับชำระเงิน ออกแบบเว็บไซต์บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแนวโน้มการลงทุนด้านธุรกิจการบินในประเทศลาว มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากอยู่ในทำเลเชิงยุทธศาสตร์ที่ดี ทั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตธุรกิจของ SAV ในอนาคต


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment