BAM สนับสนุนสถานที่ “โรงหนังเพชรรามา”จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง”

นายณสุ จันทร์สม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนบริษัทร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “มาแต่ตรัง” โดย BAM ให้การสนับสนุนใช้สถานที่ “โรงหนังเพชรรามา” ณ จังหวัดตรัง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ณ ย่านเมืองเก่าทับเที่ยง ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอันดามัน โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง, ศูนย์มิตรเมือง (Urban Ally) และความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในจังหวัดตรัง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment