ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมีมุมมองว่า การส่งออกไทยในปี 2566 คาดว่า จะหดตัวน้อยกว่า -2.5% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า โดยอยู่ในกรอบ -1.5% ถึง -1.0%

การส่งออกไทยในเดือนตุลาคม 2566 ขยายตัวได้ถึง 8.0%YoY ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในเดือนที่ 3 โดยปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวในเดือนดังกล่าวมาจากฐานที่อยู่ในระดับต่ำของปีก่อนหน้า และการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสำคัญอย่างสหรัฐฯ เติบโตได้มากถึง 13.8%YoY และการส่งออกผลไม้ไปจีนก็ยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำม้นในตลาดโลก อีกทั้ง การส่งออกทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันอันเป็นผลมาจากประเด็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2566 จากปัจจัยด้านฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้าจึงมีแนวโน้มที่การส่งออกของไทยจะเติบโตได้ในแดนบวก แม้ว่าจะยังคงเผชิญความไม่แน่นอนของทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอยู่ซึ่งอาจเข้ามาสร้างความไม่แน่นอนให้แก่การส่งออกไทย โดยแม้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสส่งสัญญาณดีขึ้นบ้าง แต่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของหลายประเทศหลักยังคงสะท้อนภาพหดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยฐานที่ต่ำ ประกอบกับช่วงปลายปีเป็นเป็นฤดูกาลส่งออกในช่วงเทศกาล จึงน่าจะประคองให้การส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปียังขยายตัวเป็นบวกได้

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมีมุมมองว่า ภาพรวมการส่งออกของไทยทั้งปี 2566 คงจะหดตัวลดลงจากที่เคยประเมินไว้ที่ -2.5% โดยอาจอยู่ในกรอบ -1.5% ถึง -1.0%


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment