ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดพื้นที่ “ลานอรุณ” มุ่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่วัดอรุณราชวราราม

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิด “ลานอรุณ” ซึ่งไทยกรุ๊ปฯ สร้างสรรค์พื้นที่บริเวณลานด้านหน้าของปฏิมากรรมรูปยักษ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ปี 2566” ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ซ้ายสุด) และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน โดยมีนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ขวาสุด) และนางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) ให้การต้อนรับ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment