สวค. ผนึก กอช. และกรุงไทย เปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปฯ เป๋าตัง หนุนสะสมเงินออมระยะยาว

มูลนิธิ สวค. โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) นำ กอช. และธนาคารกรุงไทย เปิดการใช้บริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ร่องนวัตกรรมบริการการออมเพื่อการเกษียณอายุให้กับแรงงานนอกระบบให้สะสมเงินออมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายของตนเอง ไว้ได้อย่างอัตโนมัติ (automatic saving) ในทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตัว บริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่ถูกพัฒนาจากแนวคิด “การออมเงินอัตโนมัติเพื่อการเกษียณ” กระตุ้นให้ออมเงินด้วยตัวเองทุกครั้งที่ใช้จ่าย โดยเชื่อมกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

(G Wallet) เพื่อสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับแรงงาน

นอกระบบ โดยมี นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมงาน

นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า

จากการสำรวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2563 และการสำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า สัดส่วนของครัวเรือนไทยมีการออมประมาณร้อยละ 74.1 โดยร้อยละ 66.4 เป็นการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ แต่มีเพียงร้อยละ 18.2 เท่านั้น ที่ทำได้จริงตามแผน โดยเหตุผลหลักของการที่ไม่สามารถเก็บเงินออมได้ คือ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ดังนั้น การพัฒนาบริการ “ออมเพลิน” ในโครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” จึงเป็นการปรับพฤติกรรมให้สามารถออมเงินตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในขณะที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือถึงค่อยเก็บออม ซึ่งในเฟสแรกของโครงการนี้ เงินออมจะถูกสะสมไว้ใน กอช. และผู้ออมจะได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด นอกจากนี้ ในบริการออมเพลินนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและแผนการลงทุนควบคู่ไปด้วย

มูลนิธิ สวค. กอช. และ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Digital Open Platform ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้สะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียม มีการเชื่อมต่ออยู่แล้ว กับแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้อย่างตรงจุด ทั้งบริการทางการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การออมและการลงทุน โดยโครงการฯ นี้ มุ่งหวังให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นการเก็บออมในจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยต่อครั้งที่มีการชำระซื้อสินค้า โดยกำหนดเงินออมขั้นต่ำเพียง 5 บาท และเมื่อสะสมครบ 50 บาท จะสามารถนำส่งเงินเข้า กอช. ได้ทันที สำหรับผู้ที่ออมเงินผ่านบริการออมเพลินตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับเงินสมทบสูงสุด 100 บาทต่อเดือน พร้อมรับสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 500 บาท โดยในแต่ละเดือนมีจำนวน 500 รางวัล และพร้อมสิทธิลุ้นรับเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดถึง 100,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.aomplearn.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ออมเพลิน - Aomplearn หรือ LINE ID : @Aomplearn


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment