นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ตรวจความพร้อมความปลอดภัยทางน้ำก่อนเทศกาลลอยกระทง 2566

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 39 เพื่อตรวจความพร้อมความปลอดภัยทางน้ำก่อนเทศกาลลอยกระทง ตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในคืนลอยกระทง ประจำปี 2566 (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566) ณ กรมเจ้าท่า (จท.) และท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือ จท. ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือสาทร และท่าเรือเอเชียทีค

นางมนพร เจริญศรี กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามที่มีความสำคัญของชาวไทย คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก เดินทางร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยบริเวณแม่น้ำและลำคลองทั่วประเทศ ซึ่ง จท. ได้จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารก่อนเทศกาลลอยกระทงให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จึงได้กำชับให้เข้มงวดในการกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำในคืนลอยกระทง โดยมอบนโยบายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำเป็นหน่วยหลักในการบัญชาการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ จท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 50 ศูนย์ และจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ 8 ลำ ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร

นายกริชเพชร ชัยช่วย กล่าวว่า ได้นำนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติ พร้อมสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองโอ่งอ่าง และคลองผดุงกรุงเกษม รวมทั้งสิ้น 63 ท่าเรือ พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น เช่น ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือคลองโอ่งอ่าง ท่าเรือหัวลำโพง ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล และท่าเรือพระราม 8 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 859 คน เรือตรวจการณ์ 71 ลำ และรถยนต์ 128 คัน

นอกจากนี้ จท. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพเรือ จัดกำลังพล 52 นาย เรือ 8 ลำ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกำลังพล 21 นาย เรือ 6 ลำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกำลังพล 50 นาย เรือ 4 ลำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสา และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในคืนวันลอยกระทง พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศ จท. อย่างเคร่งครัด โดยได้มอบหมายและประสานงานให้ทุกหน่วยงาน รายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ จท. และสายด่วน จท. โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment