Siamese Asset คว้ารางวัล EDGE Champion ผ่านมาตรฐานการรับรองอาคารระดับโลกครั้งแรกในไทย

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล EDGE Champion มาตรฐานการรับรองอาคารระดับโลก จากสถาบัน IFC (International Finance Corporation: IFC) สถาบันการเงินในเครือของธนาคารโลก (The World Bank Group) มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่ง SA เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาตรฐานนี้ครั้งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ EDGE Champion เป็นมาตรฐานอาคารเขียวและการวัดผลการก่อสร้างอย่างยั่งยืน เป็นนวัตกรรมในการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคาร สำหรับตลาดเกิดใหม่ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นรางวัลระดับองค์กรอย่างถาวร โดยองค์กรให้คำมั่นว่าจะพัฒนาโครงการโดยมี Edge รับรองผลงานการก่อสร้าง 80% หรือมากกว่านั้นของโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่ โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานใน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การใช้พลังงาน (Energy Efficiency) การใช้น้ำ (Water Efficiency) และการใช้วัสดุก่อสร้างอาคาร (Material Efficiency)

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2566” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 ซึ่งมอบให้กับบริษัทฯ ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment