กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมฟื้นฟูมหาสมุทรไทย เนื่องในวันทะเลโลก 2023

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ร่วมรณรงค์ลดปัญหาขยะทะเลกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม วันทะเลโลก 2023 ภายใต้แนวคิด “Planet Ocean : Tides are changing เปลี่ยน พลิกฟื้นคืนโลกสีคราม” สร้างความตระหนักในการร่วมอนุรักษ์และรักษาสมดุลย์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน โดยได้นำทีมพนักงานอินทรีอาสากว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก 2023” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีร่วมออกบูธนิทรรศการ ร่วมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ด้วยการตระหนักดีถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท้องทะเลและมหาสมุทรถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเป็นอย่างมาก


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment