ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุงร่วมกิจกรรมCSR

นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นายภีม ธงสันติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายนพพร วิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายณัฐพงษ์ โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี นายลักษณ์พงศ์ จันทระ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 13 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองพันทหารสื่อสารที่ 35 โรงพยาบาลอานันทมหิดล สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราษฎร์ดำริบำรุง จังหวัดลพบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment