TKCเทรดวันแรกตัวแรกของปีเสือทอง โชว์ฟอร์มสวย

นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ “TKC” ผู้นำในธุรกิจให้บริการออกแบบ วางระบบ และบริการที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมสายงานระบบโทรคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงาน ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด และนายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ TKC เข้าซื้อขายเป็นวันแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ กระตุ้นบรรยากาศ IPO ตัวแรกของปีคึกคัก


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment