การยาสูบแห่งประเทศไทย วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

นางนารีรัตน์ มณีวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าสวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment