รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กรมบัญชีกลาง โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโนบายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment