กรุงศรีแต่งตั้ง “ธีรพงศ์ มหธรรม” นั่งเอ็มดี บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแต่งตั้งนายธีรพงศ์ มหธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด บริษัทในเครือกรุงศรี ซึ่งเป็นฮับในการสร้างและดูแลโซลูชั่นด้านไอที (IT solutions hub) แทนที่นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

นายธีรพงศ์มีประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลกว่า 22 ปี ในกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภท ได้แก่ บริษัทด้านเทคโนโลยี ธนาคารและบริษัทที่ปรึกษา ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะมาร่วมงานกับกรุงศรี นิมเบิล นายธีรพงศ์ดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer ของบริษัทฟินเทคชั้นนำแห่งหนึ่ง ซึ่งพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี

กรุงศรีมีความเชื่อมั่นว่า นายธีรพงศ์จะนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถผ่านการ Upskill และเครื่องมือที่ดีที่สุด จะเป็นปัจจัยหลักสำหรับกรุงศรี นิมเบิลในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคที่นำโดยบุคลากร ให้ความสำคัญกับความคล่องตัวและการทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

นายธีรพงศ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ จาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment