ไอ.พี.วัน เปิดตัว “Hygiene Refill Station” ตู้รีฟิล ผลิตภัณฑ์ ไฮยีน ครั้งแรกในห้างค้าปลีก

ไอ.พี.วัน เดินหน้าโปรเจค So in Green เปิดตัว Hygiene Refill Station หรือ ตู้รีฟิล ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน ในห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเมกา บางนา ตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการใช้ขยะพลาสติกด้วยการใช้ซ้ำ

นายอุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด เปิดเผยว่า ไอ.พี.วัน ได้ดำเนินโปรเจค “Hygiene So in Green” โดยได้ยกระดับการคิดเพื่อโลก ขึ้นไปอีกขั้น จับมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง บิ๊กซี เปิดตัว Hygiene Refill Station โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single Use) เพื่อที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมากในอนาคต

ท้งนี้บริษัทได้มีการพัฒนาโมเดลตู้รีฟิลอย่างต่อเนื่องจนได้มาเป็น solution ล่าสุดที่ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่าย (User Centric & Friendly) เพื่อง่ายต่อการขยายโมเดลธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งเป็นแผนงานที่สอดคล้องกับข้อมูลของ I.P. Life Lab แพลตฟอร์มที่รวบรวมปัญหาของคนไทย และพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม พบว่า ผู้เข้าร่วมโหวตกว่า 50% ให้ความสำคัญและมีความกังวลใจในเรื่องของขยะ เนื่องจากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกที่กระจายตัวออกสู่ธรรมชาติ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำและทางบก และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

นายวิชัย เบญญาดิลก รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวเสริมว่า กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี มีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด เปิดตัว Hygiene Refill Station หรือตู้รีฟิลผลิตภัณฑ์ไฮยีน ถือเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจ ระบบนิเวศ และ สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งโครงการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย โดยเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว การร่วมเป็นพันธมิตรกับทางบริษัท ไอ.พี.วัน ครั้งนี้ จึงถือเป็นการแปลงวิสัยทัศน์ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาวเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ลดปริมาณขยะพลาสติก ที่เป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment