บลูบิค คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand Digital Transformation Awards 2021” สาขาบริการภาคเอกชน

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik โดย นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศ “Thailand Digital Transformation Awards 2021” สาขาการบริการภาคเอกชน ประเภท Operations ที่จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นิตยสาร Business+ ในเครือเออาร์ไอพี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จากความโดดเด่นในการบริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลแบบครบวงจร พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment