ไทยเวียตเจ็ทขึ้นแท่นสายการบินแรกในไทย เชื่อมระบบ "IATA Travel Pass" สำเร็จ


สายการบินไทยเวียตเจ็ทประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชัน ‘IATA Travel Pass’ โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) เป็นสายการบินแรกในประเทศไทย เตรียมพร้อมกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

IATA Travel Pass อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการตรวจสอบข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทาง โดยหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารสามารถเลือกห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR จากแอปพลิเคชัน โดยผลตรวจจะแสดงบนแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถทำการเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ผู้โดยสารยังสามารถตรวจสอบเอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นในการเดินทางเข้าสู่ปลายทางได้จากแอปพลิเคชัน เพิ่มความมั่นในในการเดินทางแก่ผู้โดยสารในทุก ๆ เที่ยวบิน

IATA Travel Pass ได้รับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบหนังสือเดินทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานข้อกำหนดทางสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารจัดการข้อมูลผลตรวจที่ผ่านการยืนยันบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยแอปพลิเคชันนี้จะตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เทียบกับข้อกำหนดในการเข้าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว สามารถเชื่อถือได้ จึงเป็นช่องทางให้ผู้โดยสารสามารถจัดการข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการเดินทางของตนได้อย่างปลอดภัย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทคาดว่าจะสามารถรองรับ IATA Travel Pass บนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศ จากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ ไทเป และสิงคโปร์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สายการบินฯ ยังได้ให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อจาก กรุงเทพฯ สู่ ภูเก็ต สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก ไทเป สู่ กรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทางเชื่อมสู่โครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินได้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment