กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green4Good ปี 4”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรม “Green4Good ปี 4” ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการในโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือสังคม และให้ความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการสอน และกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการออมอย่างถูกต้องแก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) พร้อมให้ความสำคัญด้านสุขภาพผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์”

โดยในปีนี้โครงการดังกล่าวได้ให้ความรู้แก่นักเรียนไปแล้วกว่า 397 คน จาก 13 โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer และอยู่เคียงข้าง ทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment