กลุ่มบริษัท รีโว จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับพนักงานทุกคน และ คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท รีโว

กลุ่มบริษัท รีโว คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน พันธมิตร และลูกค้าเป็นสำคัญ ผู้บริหารนำทีมโดย นายบุญเลิศ รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวสุทธิสินี อยู่สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท รีโว (ประกอบด้วยบริษัท รีโว เอสเตท จำกัด และบริษัทในเครือ) ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลพนักงานทุกคนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดีพร้อมก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด จึงดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และยังได้สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการจัดหาวัคซีน ซิโนฟาร์ม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 แก่พนักงานขาย พนักงานทุกหน่วยงาน คู่ค้า พันธมิตร ของกลุ่มบริษัท รีโว อาทิเช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ บริษัทผลิตอลูมิเนียม บริษัทพร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านทุกโครงการของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดมาตรการป้องกันและทำความสะอาดในสำนักงานขาย บ้านตัวอย่างในระดับสูงสุด เพื่อความมั่นใจและอุ่นใจของลูกค้าทุกท่าน เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในวิกฤติการระบาด C0VID-19


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment