SFT เดินเครื่องไลน์พิมพ์ฉลากแบบกราเวียร์

ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT’ กดปุ่มเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ใหม่กำลังการผลิต 25 ล้านเมตร รับดีมานด์ความต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพื่อใช้สร้างตราสินค้าพุ่งแรง

นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มเดินเครื่องจักรไลน์การผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูประบบกราเวียร์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 25-30 ล้านเมตร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตที่มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปของลูกค้า นำไปใช้สร้างตราสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมรายได้ในปีนี้เติบโตตามแผน 15-20%

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับฐานลูกค้าในกลุ่มส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศที่มีคำสั่งซื้อฟื้นตัวอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อัตราการใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยใน

ไตรมาสนี้คาดว่าจะสูงกว่าไตรมาสแรกของปีนี้ ที่มีอัตราการใช้เครื่องจักร 76.11% สะท้อนถึงศักยภาพด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยังช่วยสนับสนุน Economy of Scale ที่บริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัท มีแผนขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่มีสินค้าและบริการแบบครบวงจร เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าสร้างตราสินค้าผ่านผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์หดรัดรูป โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าส่งออก ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้ SFT ใช้กำลังการผลิตระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการใช้เครื่องจักรทั้งปีของระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์อยู่ที่ 70.23% รวมถึงกลุ่มเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและอื่นๆ ทำให้อัตราการใช้เครื่องจักรระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 45.39% ของกำลังการผลิตทั้งหมด


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment