ธ.ก.ส. ร่วมงาน Money Expo โคราช ครั้งที่ 14

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo และคณะผู้บริหารจากฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน Money Expo โคราช ครั้งที่ 14 โดย ธ.ก.ส. นำสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท ผลิตภัณฑ์เงินฝาก เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings เงินฝาก A-Savings สินเชื่อและบริการต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกอีกมากมายเมื่อทำธุรกรรมภายในบูธ ธ.ก.ส. ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment