กลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์แสดงความยินดี ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร AEC ร่วมกับ นายจรูญ เพทาย รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจลูกค้า และ นายศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีต่อ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment