แอ็กซอลตา โค้ทติ้งอบรมยกระดับฝีมือแรงงานภาคอีสานสู่มาตรฐานระดับโลก

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือด้านช่างสีรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจกรรมอบรมดังกล่าวช่วยสร้างแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาด ไม่เพียงแต่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น แต่ทักษะจากบุคลากรที่มีคุณภาพ จะส่งต่องานสู่ตลาดรถยนต์ทั่วประเทศต่อไป

โดยจำนวนรถยนต์ที่จำหน่ายในตลาดประเทศไทย จากภาคตะวันออกมีประมาณ 32% ดังนั้น สถานประกอบการ ศูนย์ซ่อม ต้องมีจำนวนมากเพียงพอและได้มาตรฐาน รองรับการซ่อมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ แอ็กซอลตา โดยสีพ่นรถยนต์โครแมกซ์ เล็งเห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเป็นเลิศผสานกับทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศ จึงจัดกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ร่วมจัดกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่าย หจก. ยูบี เพ้นท์ จ. อุบลราชธานี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment