บสอ. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือ ไอแอม นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และคุณโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัทฯ บริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวน 49,632.60 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อตู้ฆ่าเชื้อ และชุดป้องกันโรค PPE ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังคงมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment