อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดบีเพลส เสริมทัพ โพรแพ็ค เอเชีย 2020ช่วยผู้ประกอบการ-ผู้เยี่ยมชมงานเดินหน้าธุรกิจต่อได้

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการนำ บีเพลส (Business Exhibition Place : BEPlace) งานแสดงสินค้าเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผลงานของทีมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งบีเพลส เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถแสดงข้อมูล ภาพ วีดีโอของการทำงานของเครื่องจักร การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเจจาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจแบบเรียลไทม์ สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการและผู้ร่วมจัดแสดงงานจากทั่วโลกได้

ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้สนใจ และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 สามารถใช้งาน บีเพลส เพื่อค้นหาข้อมูลบริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าได้จากทุกสถานที่ตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงาน โดย บีเพลส จะเริ่มเปิดให้ทดลองใช้ครั้งแรกในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้และความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่และเตรียมความพร้อมให้แก่ทั้งผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เยี่ยมชมงานก่อนถึงกำหนดการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 นี้ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานและใช้งาน บีเพลส ได้ที่ https://beplace.thevista.co.th/visitpage/PPA20/preregister


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment