กรุงศรีจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าธุรกิจ ปรับตัวรับ “New Normal”

นางสาวมันตินี อัครเสริญ ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ยกระดับบริการ Krungsri Business Empowerment เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลความรู้ กิจกรรมสัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจผ่านการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับลูกค้าตามความต้องการและทัน

โดยธนาคารจะจัดซีรีส์สัมมนาเจาะลึกเข้มข้น 4 ครั้ง ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series” ซึ่งได้เริ่มจัดตอนแรกไปแล้วในเดือนเมษายน สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริษัท Sea จำกัด และนางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจและการเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และแบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ตอนที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Now and Next for Real Estate & Service” ที่จะจัดในวันที่ 28 พฤษภาคม เน้นสำหรับลูกค้า SME มีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวิทยากรคือ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงายวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์การก้าวข้ามวิกฤตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัมมนาออนไลน์ตอนที่ 3 หัวข้อ “Building Business Immunity” สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และสถาบันการเงิน ซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายน โดยมีวิทยากรคือ Mr.Takahiro Sekido, Chief Japan Strategist, Global JPY Strategy Research ของ MUFG และ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจเพื่อให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางความไม่แน่นอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในยุค New Normal และในเดือนเดียวกัน จะจัดตอนที่ 4 ในหัวข้อ “Business Toward the Next Normal” โดยจะเน้นในด้านกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหลังจากวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลธุรกิจแบบใหม่

ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Krungsri Business Empowerment Facebook, Krungsri Simple Youtube และ เว็บไซต์ krungsri.com


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment