กรมสรรพสามิตมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่สวนหลวง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เขตพื้นที่สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 300 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจาก นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสวนหลวง มาช่วยจัดระเบียบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment