ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ปรับแผนทำงาน และเดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกมาตรการ Business Continuity Planning (BCP) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และกำหนดแผนการทำงานที่จะทำให้ทางบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสภาวะวิกฤตครั้ง

โดยกำหนดให้พนักงานทุกแผนกสามารถเริ่ม Work from Home ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และมีการกำหนดทีม Mission Critical Activites (MCA) ขึ้นมา 2 ทีม และแยกสถานที่ทำงานของทั้ง 2 ทีมออกจากกัน เพื่อให้ทางบริษัทมีทีมที่จะทำงานในส่วนของ Core Activities ด้าน Customer Service และ Documentation ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนหากมีการประกาศ Shut Down กรุงเทพฯ โดยมีการกำหนดแผนตั้ง Back Up Site ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พร้อมกันนี้บริษัทยังย้ายจุดรับเอกสาร B/L, D/O มาอยู่ที่อาคาร LEO HOUSE เพื่อเว้นระยะห่างในช่วงติดต่องานระหว่างพนักงานและผู้มาติดต่อ รวมถึงระหว่างบุคคลภายนอกที่มาติดต่อด้วยกันเอง ตามมาตรการ Social Distancing

ขณะเดียวกันในส่วนของพนักงานแผนกการจัดส่ง( Delivery) ซึ่งบริษัทได้แยกห้องทำงาน นั่งเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้บริษัทยังมีการทำความสะอาดที่หูจับประตูและเคาเตอร์ติดต่อบุคคลภายนอกด้วยแอลกอฮอลล์ทุกๆ ชั่วโมง รวมทั้งมีการวัดไข้ก่อนเข้าอาคาร สำหรับบุคคลที่มาติดต่องานที่บริษัท โดยหากมีไข้ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ทางบริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร และบริษัทยังมีการเปิดเครื่องฟอกอากาศ ตลอดเวลาทำการของบริษัท เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment