อาร์เอส กรุ๊ป มอบเงินจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลตำรวจ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป โดย นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจสินค้าและแพลตฟอร์ม มอบเงินบริจาค ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโท นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมรับมอบเงิน ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้แก่โรงพยาบาลตำรวจในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment