เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี

นางสรญา ชวาลดิฐ ประธานกรรมการบริหาร และ นายธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment