ธสน.ปล่อยของ EXIM Smart Msurance

ธสน.ออกบริการประกันการส่งออกใหม่ “EXIM Smart Msurance” กระตุ้นการส่งออกของผู้ส่งออกขนาดกลาง ฟรีค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 5 รายแรก และส่วนลด 50% วิเคราะห์ตลอดปี 63

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK จึงพัฒนาบริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ “EXIM Smart Msurance” เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 200-500 ล้านบาทต่อปี จากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทั้งความเสี่ยงทางการค้า ได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย ปฏิเสธการชำระเงิน หรือปฏิเสธการรับมอบสินค้า และความเสี่ยงทางการเมือง ได้แก่ การควบคุมการโอนเงินออกนอกประเทศ การห้ามนำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการนำเข้าสินค้า และสงคราม จลาจล ปฏิวัติ ในอัตราค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 0.23% ของมูลค่าเอาประกันต่อปี คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดปริมาณธุรกิจสะสมในด้านประกันการส่งออกมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี

โดยบริการประกันการส่งออก “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้เทอมการชำระเงินรูปแบบ D/P, D/A และ O/A สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ครอบคลุมกว่า 138 ประเทศทั่วโลก อัตราความคุ้มครองสูงถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย กรณีไม่มีการยื่นเคลมประกัน จะได้รับเบี้ยประกันคืน (No Claim Bonus) สูงสุดถึง 10% ของค่าเบี้ยประกันทั้งหมด พิเศษ! ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 50% เหลือรายละ 1,000 บาทตลอดปี 2563 และฟรี! ค่าข้อมูลผู้ซื้อ 5 รายแรกของกรมธรรม์สำหรับผู้ส่งออกที่ยื่นขอรับบริการและได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment