ไทยยังมีศักยภาพ

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมองไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพ ชี้โอกาสการพัฒนาด้านความยั่งยืนใน 10 ปีนี้มีมูลค่า 5.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

รายงาน Opportunity2030 : The Standard Chartered SDG Investment Map ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เผยโอกาสการลงทุนสำหรับภาคเอกชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาติในประเทศตลาดเกิดใหม่มีมูลค่ารวม 9.668 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพและมีโอกาสการลงทุนในด้านนี้ราว 5.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมระบุว่าโอกาสการลงทุนของภาคเอกชนที่ตอบโจทย์เป้าหมาย SDGs ในตลาดเกิดใหม่ จากนี้ไปจนถึงปี 2573 มีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่: เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ และ เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่ง

สำหรับประเทศไทย โอกาสการลงทุนหลักที่ตอบโจทย์เป้าหมาย SDG อยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและการยกระดับการเข้าถึงระบบดิจิทัล ซึ่งทั้งสองด้านนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเป้าหมายที่ 9 ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

รายงาน Opportunity2030 พบว่า การจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศไทยขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ต้องการการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นมูลค่าราว 4.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในระหว่างนี้ไปจนถึงปี 2573 และการเข้าถึงระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการผนวกอัตราจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ยังมีโอกาสในการลงทุนสำหรับภาคเอกชนในด้านนี้อยู่ถึง 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจุบัน ประชากรในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงแล้ว (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญตามเป้าหมายที่ 7) และร้อยละ 99 ของประชากรมีน้ำใช้ มีการจัดการน้ำและสุขาภิบาล (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญตามเป้าหมายที่ 6) ดังนั้นในด้านนี้ โอกาสการลงทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาต่อจึงมีมูลค่าอยู่ที่ราว 700 ล้านเหรียญ

นายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า ประเทศไทยประสบความสำคัญในการดำเนินตามเป้าหมาย SDG มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยยังคงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ต่อไป ภาคเอกชนมีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาครัฐก็ได้ให้การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน

โดยรายงาน Opportunity2030 เป็นการฉายภาพแผนที่สำคัญของโอกาสตามเป้าหมาย SDG สำหรับภาคเอกชนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายล้านชีวิตต่อเนื่องไปจนถึงทศวรรษหน้า

ขณะที่ มร.บิล วินเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป็นแนวทางที่โครงการต่างๆ พยายามดำเนินตามให้ได้ ในขณะที่เราพยายามก้าวผ่านความท้าทายอันยิ่งยวดของโลก ความท้าทายเหล่านั้นได้สร้างโอกาสเฉพาะให้กับภาคเอกชน ในการที่เราจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ภาคเอกชนต้องมีบทบาทในการลงทุนผลักดันให้โครงการต่างๆ เหล่านั้นเดินหน้าไปได้ รายงาน Opportunity2030 ได้สะท้อนภาพแผนที่ของโอกาสเหล่านี้ โดยให้ข้อมูลภาคส่วนและตลาดต่างๆ ที่นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการมุ่งสู่เป้าหมาย SDGs ในขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน ตอนนี้ ยังขาดการลงทุนในประเทศที่ต้องการเงินลงทุนไปพัฒนาโครงการต่างๆ ตามเป้าหมายนี้ เราเหลือเวลาอีกแค่ 10 ปีที่จะบรรลุตามเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้ภายในปี 2573 ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ เราไม่มีเวลาแล้ว ต้องลงมือตอนนี้


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment