ชี้ 5G กระทบทุกอุตฯ

สภาดิจิทัลฯระบุ 5G กระทบทุกอุตสาหกรรม แนะภาคธุรกิจเร่งปรับตัวเพื่อรองรับ ยอมรับค่าบริการยังแพง

นายวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวบรรยายพิเศษหัวเรื่อง “เจาะอุตสาหกรรมเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี2020” ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปี2563 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ระบุว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ 3 เทคโนโลยีหลัก คือ 1.Internet of Things (IoT) 2.ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ3.หุ่นยนต์ (robot) เมื่อมาเชื่อมต่อกันบนคลื่นความถี่ 5G จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี 5G ถือเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงและจะมีความจำเป็นต่อทุกอุตสาหกรรมที่จะใช้ 5G เพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น โรงงานต่างๆที่จะใช้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะนำไปสู่เรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซึ่งจะต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ เช่น กรณีของสภาดิจิทัลฯ ที่เข้าไปให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช ในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดค่าใช้จ่ายลง

อย่างไรก็ตามการที่อัตราค่าบริการ 5G ยังแพง และเข้าถึงยาก เนื่องจากการพัฒนา 5G ยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น เรื่องของมาตรฐาน 5G ที่แต่ละค่ายต่างสร้างมาตรฐานของตัวเอง เป็นต้น


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment