ธอส.ชูสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ 0.66% ต่อปี นาน 6 เดือนแรกงาน “Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.จึงได้ร่วมออกบูธในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 พร้อมนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่น่าสนใจนำโดย สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.66% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-20 = 2.66% ต่อปี เดือนที่ 21-36 = 3.66% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณี กู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.50% ต่อปี) พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงานพิเศษสุด ๆ กับ 3 ฟรีค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (2) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันโดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ) (3) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี ทั้งนี้ จองสิทธิ์ภายในงานระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 พร้อมยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2563 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยบวกเพิ่ม ส่งเสริมการออมของประชาชน ด้วยผลิตภัณฑ์ “เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศธนาคาร” (ปัจจุบันเท่ากับ 1.40% ต่อปี) พิเศษบวกดอกเบี้ยเพิ่มให้อีก 0.10% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก รวมรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท เฉพาะผู้ที่จองสิทธิ์ภายในงานระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 และเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13-22 ธันวาคม 2562 ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารที่กำหนด ทั้งนี้งาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคาร


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment