สพพ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment