ไทยยูเนี่ยนรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขา “ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment