ช่อง 3 ติดกับดักตัวเอง

ช่องสามเข้าประมูลโดยแยกนิติบุคคลต่างหากจากช่องอนาล็อคเดิม

ดังนั้นในทางก.ม.เป็นนิติบุคคล คนละคน ดังนั้นการประกอบกิจการตามเงื่อนไขคือต้องประกอบกิจการเอง การไปออกอากาศคู่ขนาน(หรือเอาทีวีช่องเก่ามาออกอากาศในช่องดิจิตอล)จึงไม่ใช่การประกอบกิจการเอง เป็นการถ่ายทอดทีวีช่องอื่นมาแทน

ตรงนี้ต่างจากช่อง 7 ที่เขาเอา 7 เดิมมาประมูล

ที่ผ่านมาอนุโลมให้ออกอากาศได้ แต่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นนิติบุคคล คนละคน คือมีผังรายการของตัวเอง มีรายได้ของตัวเอง มีโลโก้ ของตัวเอง

ทีนี้พอแสดงให้เห็นว่าช่องสามดิจิตอลซื้อรายการหรือจ่ายเงินให้สามอนาล็อก ก็ไปติดปัญหาเรื่องแบ่งรายได้ให้ อสมท. ที่เป็นเจ้าสัมประทาน ต้องจ่ายให้ อสมท.อีก

ในแง่การกำกับดูแลการประกอบกิจการ Accounting separation สำคัญมาก เพราะเป็นตัวชี้สำคัญว่าเป็นคนละกิจการ

มันยังมีเรื่อง Legal separation ที่id ของผู้บริหารต้องเป็นคนละคน (ตามก.ม พาณิชย์และก.ม. กลต.อีก)

accounting separation ก็คือเรื่องที่เขาให้แสดงรายได้ ต่างๆ แยกจากกันนั่นแหละ เพื่อให้เห็นชัดว่าอันไหนของใคร ไปมาอย่างไร ไม่ใช่เป็นแบบมั่วๆ โอนกำไร โอนค่าใช้จ่ายกันสนุกแบบ บริษัทเดียวกัน

ดร.พนา ทองมีอาคม


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment