ธพว.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2566

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยผู้แทนธนาคาร นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตและวันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9มิถุนายนของทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment