สะพานท่าเทียบเรือ (ตร.001) อ.เกาะกูด จ.ตราด ซ่อมเสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการซ่อมบำรุงสะพานท่าเทียบเรือ (ตร.001) อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เสร็จสมบูรณ์

สะพานท่าเทียบเรือ (ตร.001) เป็นจุดจอดสำหรับเรือลำเลียงสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในเกาะกูด และเป็นจุดที่เรือชาวประมงจอดเทียบใช้ในการหลบพายุในช่วงมรสุม ตลอดจนเป็นจุดจอดเรือรบของกองทัพเรือ ตั้งอยู่บริเวณบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ต่อเชื่อมกับจุดสิ้นสุดบนถนนทางหลวงชนบทสาย ตร.6042 บ้านอ่าวสลัด – บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ซึ่งโครงสร้างมีการสัมผัสน้ำทะเลตลอดเวลา ทำให้โครงสร้างพื้นเสาและคานของสะพานท่าเทียบเรือได้รับความเสียหาย เกิดสนิมบริเวณเหล็กเสริม ส่งผลให้เกิดการกะเทาะหลุดล่อนของคอนกรีตตลอดชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับสะพาน ปรับปรุงให้สะพานกลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่ง การท่องเที่ยวบนเกาะกูด ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทช.จึงได้ดำเนินการซ่อมบำรุงสะพานท่าเทียบเรือฯ โดยคำนึงถึงความแข็งแรงและความคงทนของโครงสร้างต่อสภาวะน้ำเค็ม เน้นวิธีการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วอย่างมีคุณภาพ ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ซึ่งตัวสะพานจะมีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างช่วงยาวช่วงละ 5 เมตร ความกว้างช่วงสั้น 2.5 เมตร รวมความยาวสะพาน 100 เมตร โดย ทช. ได้ทำการซ่อมแซมด้วยการทดแทนโครงสร้างเดิมด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างโครงสร้างหล่อในที่ ช่วยลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เช่น พายุฝน สภาวะน้ำขึ้น - น้ำลง เป็นการช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประกอบกับคอนกรีตที่ใช้ในการหล่อโครงสร้างเป็นคอนกรีตชนิดป้องกันน้ำเค็ม ป้องกันการเกิดสนิม และผิวคอนกรีตโครงสร้างจะเคลือบด้วยน้ำยาป้องกันการซึมผ่านของน้ำทะเล ทำให้ผิวคอนกรีตมีสภาพทึบน้ำ ส่งผลให้น้ำทะเลซึมผ่านเข้าสู่เนื้อคอนกรีตและเหล็กเสริมได้ยาก ซึ่งนอกจากตัวโครงสร้างสะพานแล้ว ยังมีการก่อสร้างส่วนประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ การทิ้งหินกันการกัดเซาะแนวตลิ่ง การก่อสร้างบันไดเทียบ สำหรับเรือเล็ก 2 แห่ง การติดตั้งยางกันกระแทก พร้อมหลักผูกเรือ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และปรับปรุงถนนเชิงลาด/ถนนต่อเชื่อมสะพาน

นอกจากนี้ บริเวณสะพานดังกล่าวยังได้ติดตั้งป้ายคำว่า “KOH - KOOD สุดเขตแดนตะวันออกบ้านอ่าวใหญ่” ไว้สำหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาถ่ายภาพเช็คอิน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบริเวณเกาะกูดอย่างยั่งยืนอีกด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment