กอช. ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมมอบต้นไม้แก่ นายกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความร่มรื่นในสถานที่ทำงาน และรณรงค์ให้พนักกงานช่วยกันดูแลต้นไม้เพื่อลดมลพิษทางอากาศฝุ่น PM2.5 ณ กองทุนการออมแห่งชาติ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment