เครียดจนยิ่ง “ดื่ม” ภาษีเหล้าเบียร์ดีด

สรรพสามิตเผยยอดจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 62สูงกว่าปีก่อนเ และสูงกว่าประมาณการเล็กน้อย แต่หากลงรายละเอียดจะพบว่าภาษีจากเบียร์เพิ่มขึ้นประมาณ 4%และสุราเพิ่มถึง10% ส่วนปีงบ63ต้องจัดเก็บรายได้โต10%

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 กรมสรรพสามิตได้รับนโยบายในการจัดเก็บภาษีจากกระทรวงการคลังประมาณ 6.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 10% ซึ่งเบื้องต้นได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มภาษีหลักๆ คือ ภาษีน้ำมันประมาณ 2.4 แสนล้านบาท ภาษีรถยนต์ประมาณ 1.38 ล้านบาท ภาษีเบียร์ประมาณ 8.6 หมื่นล้านบาท ภาษีสุรา 6.1 หมื่นล้านบาท ภาษียาสูบ 7.8หมื่นล้านบาท และภาษีเครื่องดื่ม 2.6 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตจะต้องนำไปพิจารณาให้เกิดความชัดเจนก่อน

ทั้งนี้แม้ว่าจะกรมสรรพสามิตจะได้รับมอบหมายให้จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง แต่หากมีการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ซึ่งกำลังวางแผนร่วมกันกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดที่จะนำเอาระบบไอทีมาใช้ รวมถึงหากมีการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นจากการออกมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะทำให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย

สำหรับผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) เบื้องต้น สามารถจัดเก็บได้ 5.85 แสนล้านบาท เพิ่มจากยอดจัดเก็บจริงปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเก็บได้ 5.80 แสนบ้านบาท คิดเป็น0.85% และเพิ่มขึ้นหากเทียบกับเอกสารงบประมาณ 0.17%

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตุว่า รายได้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตปีงบประมาณ 2562หากแยกออกเป็นกลุ่มภาษีแล้ว ส่วนใหญ่จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ในอัตราที่ลดลงจากยอดจัดเก็บปีงบประมาณ 2561 และเอกสารงบประมาณ แต่ภาษีเบียร์และสุรากับมีอัตราการเพิ่มขึ้น รวมไปถึงภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธค แม้ว่าจะภาวะเศรษฐกิจยังซบเซา โดยภาษีสุราจัดเก็บได้ 6.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบ 61 ถึง 10% ภาษีเบียร์จัดเก็บได้ 7.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.58% และภาษีไนท์คลับและดิสโก้เธคเพิ่มขึ้นถึง 38.83% ภาษีรถยนต์เพิ่มขึ้น 9.99% ส่วนภาษีน้ำมันฯลดลง 6.61% ภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง 98.27%


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment