ชิมช้อปใช้พรวดพันล้าน

คลังรายงานยอดใช้จ่ายตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” สัปดาห์แรกกว่า 1.1 พันล้านบาท พร้อมเปิดรับสิทธิอีก2แสนสุดท้ายวันที่5 ต.ค.2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ต.ค.62 จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ได้ประมาณ 2 แสนราย ซึ่งรวมมาจากยอดที่ลงทะเบียนไม่ผ่านในแต่ละวัน

ส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 9วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์7,142,914 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียน 8 วันแรกได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 6,344,295 ราย ทั้งนี้ มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 4,970,444 ราย โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ4,031,751 รายและมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

แอปพลิเคชัน 1,373,451 ราย

สำหรับการใช้จ่าย 7 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,258,551 ราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 1,144 ล้านบาท

เป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 1,131 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐประมาณ 616 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่มมียอดใช้จ่ายประมาณ 155 ล้านบาท ร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้นมียอดใช้จ่ายประมาณ 16 ล้านบาทและร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 344 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาประมาณ 261 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 22 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว4,604 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 13.1 ล้านบาทหรือเฉลี่ยรายละ 2,845 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 ภายใน 2 วัน โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป”8.8 ล้านบาท

ส่วนร้าน “ชิม” และร้าน“ใช้”มียอดใช้จ่าย 2.5 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลำดับ

จังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ164 ล้านบาท 2.ชลบุรี81 ล้านบาท 3. สมุทรปราการ54 ล้านบาท 4.ปทุมธานี 37 ล้านบาท5.ระยอง 34 ล้านบาท6.พระนครศรีอยุธยา33ล้านบาท7. ลำพูน32ล้านบาท 8.เชียงใหม่ 30 ล้านบาท 9. นครปฐม 29 ล้านบาท และ 10.นนทบุรี 27 ล้านบาท

กลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 22-30 ปี ร้อยละ 34รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 28 สำหรับช่วงอายุเกิน 60 ปี มีร้อยละ 5

ด้านธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) จะเปิดทำการสาขาจำนวน 429 สาขา (สาขาปกติและสาขาให้ห้าง) เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และจัดให้มีรถเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แก่ประชาชนด้วย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment