เร่งรสก.เบิกจ่ายงบลงทุน

สคร.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนสูงอย่างใกล้ชิด และเร่งแก้ไขอุปสรรคการเบิกจ่ายงบลงทุน หวังเบิกจ่ายเข้าเป้าไตรมาสสุดท้ายปี 62

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ได้เร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยให้ สคร. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งสัญญาณเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 169,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 11 เดือน (ต.ค. 61 – ส.ค. 62) จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 89,315 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 8 เดือน (ม.ค. 62 – ส.ค. 62) จำนวน 11 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 80,568 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

สำหรับการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีโครงการขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ มีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่ง สคร. ได้ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้าเพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ล่าช้า รวมทั้งได้ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่มีแผนการเบิกจ่ายสูงให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment