BAM สนับสนุนโครงการชุมชนต้นคิดชีวิตยั่งยืน จ.นครปฐม

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ให้การต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน” โดยมี นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร และศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมี นายอานนท์ ยางสูง นายก อบต.โพรงมะเดื่อ พร้อมกลุ่ม กสิกรรมไร้สารพิษ บ้านอ้อมพยศ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจาก BAM โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนให้แก่โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โดยมี นางสาวพุทธชาดิ สุขาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ


COMMENTS

{{ errors.name }}

{{ errors.value }}

{{c.name}} {{moment(c.created_at,"YYYY-MM-DD HH:mm:ss").toNow()}}
{{c.value}}

RELATED TOPICS

Please wait a moment